ЯКІ МОБІЛЬНІ ДОДАТКИ Є НАЙБІЛЬШ ПОПУЛЯРНИМИ?

Упродовж 5-7 лютого 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус». Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2005 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.

За даними останнього до початку епідемії Ковіду 19 в Україні дослідження методом face-to-face інтерв’ю (ці дані найбільш надійні), що проведено КМІСом в лютому 2020, мобільні телефони мають 95% населення України у віці 18+ (96% міських і 92% сільських жителів).

В Таблиці 1 наведено популярність різних каналів обміну повідомленнями з мобільного телефону. Найбільш поширеним засобом для комунікацій є Viber, яким користується 66% опитаних. Другим за популярністю є Мессенджер Фейсбуку – 35%. На третьому-четвертому місцях знаходяться Телеграм (використовують 24% опитаних) та WhatsApp (21%). Не надто популярним каналом обміну повідомленнями виявився Твіттер, можливості якого для таких цілей використовує лише 6% опитаних. Разом з тим, майже третина українців (27%) не обмінюється повідомленнями з мобільного телефону в жодному з вищезгаданих застосунків.

Умовний рейтинг використання можливостей для обміну повідомленнями зберігається і в розрізі статі . Трохи більше жінок, ніж чоловіків використовує Месенджер Фейсбуку – 39% та 30% відповідно (розбіжність значуща на рівні 0,01).

В розрізі вікових груп, Viber зберігає першість у використанні в кожній з категорій . Варто виокремити вікову категорію 18-29 років, де на другому місті за популярністю (на відміну від інших) знаходиться Телеграм. Частка опитаних, які не використовують жоден з перерахованих застосунків є найнижчою серед вікової категорії 18-29 років (5%) та збільшується з віком: 30-39 років – 11%, 40-49 років – 13,5%, 50-59 років – 25%, 60-69 років – 51%, 70 років і старші – 76%.

В залежності від типу населеного пункту (міське та сільське населення) популярність застосунків збігається з умовним рейтингом в цілому по країні . Разом з тим, можливості Телеграму та WhatsApp дещо більше використовує міське населення. Телеграм – 28% серед міського населення та 16% серед сільського (розбіжність значуща на рівні 0,01). WhatsApp – 25% серед міського населення та 12% серед сільського (розбіжність значуща на рівні 0,01). Серед сільського населення вищий рівень, ніж серед міського тих опитаних, які не використовують жоден з перерахованих застосунків – 37% та 23% відповідно.