КОНФЕСІЙНА ТА ЦЕРКОВНА НАЛЕЖНІСТЬ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ (СІЧЕНЬ 2020р.)

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова на замовлення інтернет-ресурсу «Обозреватель» з 17 по 21 січня  2020 року. Було опитано 2000 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними  показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Згідно з результатами опитування, найчастіше громадяни України відносять себе до вірних Православної церкви України (34%). 13,8% назвали себе вірними Української православної церкви (Московського патріархату), 8,2% — Української греко-католицької церкви, 0,7% — Протестантських та Євангелічних церков, 0,4% — Римо-католицької церкви, 0,6% — інших релігій та конфесій. Значна частина опитаних (27,6%) зазначали, що вважають себе православними, але не відносять до якоїсь церкви. 8,8% не відносять себе до жодної з конфесій, а ще 5,6% визначили себе як невіруючих.

До вірних ПЦУ віднесли себе 42,2% жителів Західного регіону, 41,3%   жителів Центрального регіону, 23,4% жителів Східного регіону і 16,2% — Південного регіону. Вірними УПЦ(МП) є 8,7% жителів Західного регіону, 12,0% жителів Центрального регіону, 17,9% жителів Південного регіону, 19,1% — Східного регіону. Вірні УГКЦ переважно представлені у Західному регіоні, де їх частка серед опитаних становить 30,8%. Православних, які не відносять себе до якоїсь церкви, найбільше у Південному (48,9%) і Східному (36,4%) регіонах.

Частка вірних УПЦ (МП) зростає зі зростанням віку опитаних — від 9,3% серед респондентів віком від 18 до 29 років до 18,6% серед тих, кому 60 і більше років. Частка православних, які не відносять себе до якоїсь церкви, є дещо нижчою серед представників найстаршої вікової групи (60 і більше років) — 23,3%. Сумарна частка тих, хто не відносить себе до жодної конфесії або є невіруючим, зменшується із зростанням віку опитаних — від 19,4% серед молоді віком від 18 до 29 років до 11,2% серед респондентів від 60 років і старших.

Частка вірних деяких конфесій та церков відрізняється серед представників електорату окремих політичних партій. Так, серед представників електорату Партії «Європейська солідарність» більше, ніж в середньому по масиву опитаних, вірних ПЦУ (52%) і УГКЦ (17%). Серед представників електорату Партії «Опозиційна платформа — За життя» більше, ніж загалом по масиву респондентів, вірних УПЦ(МП) (27%), тих, хто вважає себе православним, але не відносить себе до якоїсь церкви (34,6%), а також сумарна частка тих, хто не відніс себе до жодної конфесії або є невіруючим (20,8%). Серед представників електорату Партії «Слуга народу» більше, ніж загалом серед опитаних, тих хто вважає себе православним, але не відносить себе до якоїсь церкви (35%). Електорат інших партій не аналізувався через недостатню представленість у масиві.

Дані в таблицях подані у відсотках на сайті джерела.